Dane meteorologiczne

Baza danych pomiarów naszej stacji

Szanowni Państwo.

Aktualnie trwają testy modułu. Mogą występować błędy w działaniu!

Zakres danych od 2016-07-28 do dnia bieżącego.

Wyniki dzienne prezentowane są z dokładnością do 1 lub 2 minut. Wyniki miesięczne zostały uśrednione co 60 minut.

Pobierz pomiary za dzień

Pobierz pomiary za miesiąc