Błąd pobrania danych z bazy ...

BIEGUN ZIMNA KOTLINY ORAWSKO-NOWOTARSKIEJ

CZARNY DUNAJEC - PUŚCIZNA RĘKOWIAŃSKA - 654 m n.p.m.

Temp. 2 m

Bieżąca: {{(phaseData.current)[0].t_screen | number : 1}}°C

Temp. 5 cm

Bieżąca: {{(phaseData.current)[0].t_soil | number : 1}}°C

Wilg. 2 m

Bieżąca: {{(phaseData.current)[0].t_wilg | number : 1}}%

Temp. punktu rosy. 2 m

Bieżąca: {{(phaseData.current)[0].t_rosy | number : 1}}°C

T max 24 h

2 m:

{{phaseData.extremes.max200| number :1}}°C

5 cm: {{phaseData.extremes.max5| number :1}}°C

T min 24 h

2 m:

{{phaseData.extremes.min200| number :1}}°C

5 cm: {{phaseData.extremes.min5| number :1}}°C

Amplituda 24 h

2 m:

{{(phaseData.extremes.max200 - phaseData.extremes.min200)| number :1}}°C

T srednia 24 h

2 m:

{{phaseData.extremes.avg2m| number :1}}°C