Meteo-Podhale.pl WebAPI

Interfejs programistyczny meteo-podhale.pl

Użytkownik korzystający z naszego API oświadcza, że zapoznał się z regulaminem interfejsu.

Aby umożliwić zainteresowanym osobom korzystanie z naszych zasobów przygotowujemy API umożliwiające generowanie prostych zestawów danych.

Pobranie danych możliwe jest dzięki użyciu specjalnego linku, który wygląda następująco:

 • https://api.meteo-podhale.pl/meteo/measurements - pobranie aktualnych temperatur (5cm, 2m) oraz temperatur min/max za ostatnie 24 godziny i 30 dni.

Aktualnie nie są wymagane dodatkowe parametry.

Dane można pobrać w różnych formatach w zależności od potrzeb:

 • json - format domyślny
 • array
 • csv
 • html
 • jsonp
 • php
 • serialized
 • xml

W celu określenia innego formatu danych niż domyślny json należy dopisać do linku parametr format
Przykłady pobrania danych w innych formatach:

 • https://api.meteo-podhale.pl/meteo/measurements/format/html - pobranie tabeli html
 • https://api.meteo-podhale.pl/meteo/measurements/format/csv - pobranie pliku CSV rozdzielanego przecinkami

 

 

Przykładowe pobranie pomiarów (PHP)

class Api extends Main_Class {
 
    function __construct() {
        parent::__construct();
    }
 
    public function getData() {
 
        $url = 'https://api.meteo-podhale.pl/meteo/measurements';
 
        $get  = file_get_contents($url);
        $json = json_decode($get);
 
        echo '<h3>Pobrane dane</h3>';
        echo '<ul>';
 
        foreach ($json as $key => $val) {
 
            $value = $val;
            if ($key == 'time_int') {
                $value = $this->toDate($val);
            }
 
            echo '<li> Parametr - <b>' . $key . '</b>, wartość - <b>' . $value . '</b></li>';
        }
 
        echo '</ul>';
    }
 
    private function toDate($time) {
        
        $dt = new DateTime('@'.$time);
        $dt->setTimezone(new DateTimeZone('Europe/Warsaw'));
        $datetime = $dt->format('Y-m-d H:i:s');
 
        return $datetime;
    }
 
}
 

Wynik pobrania danych:

Meteo Podhale - API